Skattekalender for næringsdrivende 2021

 

Januar 2021

5. JAN – A-melding for desember
15. JAN – A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk..
18. JAN – Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
20. JAN – Underholdsbidrag – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20. JAN – Livsforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20. JAN – Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20. JAN – Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling
20. JAN – Pass og stell av barn – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20. JAN – Skadeforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20. JAN – Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20. JAN – Innskudd, utlån og renter mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20. JAN – Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20. JAN – Individuelle pensjonsordninger – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31. JAN – Drosjesentraler – frist for levering av kontrollopplysninger
31. JAN – Fagforeningskontingent – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31. JAN – Boligsameier – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31. JAN – Boligselskap – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31. JAN – Tilskudd til primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger
31. JAN – Aksjonærregisteroppgaven – frist for elektronisk levering
31. JAN – Aksjonærregisteroppgaven – frist for levering på papir
31. JAN – Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Februar 2021

1. FEB – Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskaper mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger
1. FEB – Kjøp fra primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger
1. FEB – Mva-meldinger – frist for å søke om årstermin
5. FEB – A-melding for januar
10. FEB – Skattepliktig kundeutbytte – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10. FEB – Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
Frist for rapportering for 4. kvartal
10. FEB – Internasjonal rapportering CRS/FATCA – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10. FEB – Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 6. termin
10. FEB – Verdipapirfond – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10. FEB – Aksjesparekonto – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10. FEB – Fondskonto – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10. FEB – Mva-melding – frist for levering og betaling
10. FEB – Finansprodukter – frist for levering av tredjepartsopplysninger
15. FEB – Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige
15. FEB – Betalinger til selvstendig næringsdrivende – frist for levering av tredjepartsopplysninger
15. FEB – Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for levering av tredjepartsopplysninger
17. FEB – Skattemelding (selvangivelsen) – åpner for levering fra fagsystem/årsoppgjørsystem
17. FEB – Næringsrapport skatt åpner for levering for aksjeselskap
AS kan levere Næringsrapport skatt fra 15. februar
17. FEB– Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin
Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer. 17. februar og 15. april i året etter inntektsåret.
17. FEB – Skattemelding (selvangivelsen) for aksjeselskap gjøres tilgjengelig
Skattemelding for aksjeselskap og øvrige tilhørende skjema/meldinger for AS gjøres tilgjengelig
18. FEB – Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)
20. FEB – Boligselskap – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
20. FEB – VPS – frist for rapportering av transaksjonsoppgaver

Mars 2021

1. MAR – Livsforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1. MAR – Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1. MAR – Innskudd, utlån og renter mv. – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1. MAR – Fondskonto – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1. MAR – Boligsameier – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1. MAR – Aksjesparekonto – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1. MAR – Fagforeningskontingent – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1. MAR – Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1. MAR – Finansprodukter – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1. MAR – Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskaper – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1. MAR – Underholdsbidrag – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1. MAR – Pass og stell av barn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1. MAR – Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1. MAR – Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1. MAR – Skadeforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1. MAR – Individuelle pensjonsordninger – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1. MAR – Verdipapirfond – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
5. MAR – A-melding for februar
10. MAR – Mva-melding for små virksomheter med årstermin – frist for levering og betaling
Små virksomheter kan søke Skatteetaten om å rapportere mva en gang i året.
15. MAR – A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk
15. MAR – Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (DFS) – frist for betaling
15. MAR – Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende – frist for betaling
Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap.
18. MAR – Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft og TF)

April 2021

5. APR – A-melding for mars
7. APR – Skattemelding (selvangivelsen) – tilgjengelig elektronisk for alle næringsdrivende
12. APR – Mva-melding – frist for levering og betaling
12. APR – Mva-melding for primærnæring – frist for levering og betaling
12. APR – Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 1. termin
15. APR – Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin
19. APR – Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
20. APR – Mva-melding for e- handel (VOEC) – frist for levering og betaling
30. APR – Skattemelding (selvangivelsen) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 – frist for levering

 

Mai 2021

5. MAI – A-melding for april
10. MAI – Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
Frist for rapportering for 1. kvartal
18. MAI – Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)
18. MAI – A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling
31. MAI – Næringsrapport skatt – frist for levering
31. MAI – Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv – frist for levering
31. MAI – UTSATT: Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting – frist for levering
På grunn av korona-situasjonen er fristen for å levere skattemeldingen for 2019, utsatt til 31. august 2020. Det vil ikke være mulig å søke om videre utsettelse av fristen.
31. MAI – Skattemelding (selvangivelsen) – frist for å søke om utsatt levering for næringsdrivende
31. MAI – Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende – frist for levering
31. MAI – Skattemelding (selvangivelsen) – frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter/næringsdrivende
På grunn av korona-situasjonen er fristen for å levere skattemeldingen for 2019, utsatt til 31. august 2020. Det vil ikke være mulig å søke om videre utsettelse av fristen.

 

Juni 2021

7. JUN – A-melding for mai
10. JUN – Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 2. termin
15. JUN – Forskuddsskatt for deltager i selskap med deltakerfastsetting (SDF) – frist for betaling
15. JUN – Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
18. JUN – Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft)

 

Juli 2021

5. JUL – A-melding for juni
15. JUL – A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
19. JUL – Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
20. JUL – Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling

 

August 2021

5. AUG– A-melding for juli
10. AUG – Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
Frist for rapportering for 2. kvartal
18. AUG – Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)
31. AUG – Mva-melding – frist for levering og betaling
31. AUG – Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 3. termin

 

September 2021

6. SEP – A-melding for august
15. SEP – A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
15. SEP – Forskuddsskatt for deltager i selskap med deltakerfastsetting (SDF) – frist for betaling
15. SEP – Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
20. SEP – Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft og TFA)

 

Oktober 2021

5. OKT – A-melding for september
11. OKT – Mva-melding – frist for levering og betaling
11. OKT – Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 4. termin
18. OKT – Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
20. OKT – Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling

 

November 2021

5. NOV – A-melding for oktober
10. NOV – Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
Frist for rapportering for 3. kvartal
15. NOV – A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
18. NOV – Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)

 

Desember 2021

6. DES – A-melding for november
10. DES – Mva-melding – frist for levering og betaling
10. DES – Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 5. termin
15. DES – Forskuddsskatt for deltager i selskap med deltakerfastsetting (SDF) – frist for betaling
15. DES – Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
20. DES – Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft og TFA)
31. DES – Land-for-land-rapportering – frist for å levere melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt m.v.

 

Januar 2022

5. JAN – A-melding for desember

 

Kontakt oss

Bruk skjemaet nedenfor så svarer vi vanligvis innen påfølgende arbeidsdag. Dersom det haster anbefaler vi at du ringer oss på telefon +47 47 47 17 00.

11 + 15 =