Skattekalender for næringsdrivende 2023

 

Januar 2023

12 JAN

Melding om forskuddsskatt for upersonlige skattytere (selskap)

16 JAN

Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling

16 JAN

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk..

18 JAN

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

20 JAN

Livsforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger

20 JAN

Skadeforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger

20 JAN

Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for levering av tredjepartsopplysninger

20 JAN

Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for levering av tredjepartsopplysninger

20 JAN

Individuelle pensjonsordninger – frist for levering av tredjepartsopplysninger

20 JAN

Innskudd, utlån og renter mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger

20 JAN

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for levering av tredjepartsopplysninger

20 JAN

Pass og stell av barn – frist for levering av tredjepartsopplysninger

20 JAN

Underholdsbidrag – frist for levering av tredjepartsopplysninger

22 JAN

Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling

31 JAN

Drosjetjenester – frist for levering av kontrollopplysninger

31 JAN

Sammenstilling av opplysninger til arbeidstakerne for forrige inntektsår

Fristen for å sende ut sammenstillingen til inntektsmottakerne er 31. januar i året etter inntektsåret.

31 JAN

Aksjonærregisteroppgaven – frist for levering på papir

31 JAN

Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter – frist for levering av tredjepartsopplysninger

31 JAN

Tilskudd, erstatning mv. innen primærnæringene – frist for levering av kontrollopplysninger

31 JAN

Aksjonærregisteroppgaven – frist for elektronisk levering

31 JAN

Boligsameier – frist for levering av tredjepartsopplysninger

31 JAN

Boligselskap – frist for levering av tredjepartsopplysninger

31 JAN

Fagforeningskontingent – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Februar 2023

1 FEB

Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskaper mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger

1 FEB

Kjøp fra primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger

1 FEB

Mva-meldinger – frist for å søke om årstermin

1 FEB

Opsjoner i oppstartsselskap – frist for levering av tredjepartsopplysninger

6 FEB

A-melding for januar – frist for levering

10 FEB

Skattepliktig kundeutbytte – frist for levering av tredjepartsopplysninger

10 FEB

Internasjonal rapportering CRS/FATCA – frist for levering av tredjepartsopplysninger

10 FEB

Fondskonto – frist for levering av tredjepartsopplysninger

10 FEB

Finansprodukter – frist for levering av tredjepartsopplysninger

10 FEB

Aksjesparekonto – frist for levering av tredjepartsopplysninger

10 FEB

Verdipapirfond – frist for levering av tredjepartsopplysninger

12 FEB

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 6. termin

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

12 FEB

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 4. kvartal

12 FEB

Mva-melding – frist for levering og betaling

15 FEB

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer.

15 FEB

Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige

15 FEB

Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for levering av tredjepartsopplysninger

15 FEB

Betalinger til selvstendig næringsdrivende – frist for levering av tredjepartsopplysninger

16 FEB

Skattemelding (selvangivelsen) – tilgjengelig elektronisk for alle næringsdrivende

16 FEB

Skattemelding (selvangivelsen) – åpner for levering fra fagsystem/årsoppgjørsystem

20 FEB

Boligselskap – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

20 FEB

VPS – frist for rapportering av transaksjonsoppgaver

20 FEB

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

Mars 2023

1 MAR

Fondskonto – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1 MAR

Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1 MAR

Skadeforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1 MAR

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1 MAR

Underholdsbidrag – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1 MAR

Individuelle pensjonsordninger – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1 MAR

Innskudd, utlån og renter mv. – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1 MAR

Boligsameier – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1 MAR

Finansprodukter – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1 MAR

Livsforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1 MAR

Verdipapirfond – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1 MAR

Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskaper – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1 MAR

Aksjesparekonto – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1 MAR

Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1 MAR

Fagforeningskontingent – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1 MAR

Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1 MAR

Pass og stell av barn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

6 MAR

A-melding for februar – frist for levering

11 MAR

Mva-melding for små virksomheter med årstermin – frist for levering og betaling

Små virksomheter kan søke Skatteetaten om å rapportere mva en gang i året.

15 MAR

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk

15 MAR

Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende – frist for betaling

Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap.

15 MAR

Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling

15 MAR

Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (SDF) – frist for betaling

15 MAR

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak – frist for betaling

20 MAR

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

April 2023

5 APR

A-melding for mars – frist for levering

10 APR

Mva-melding for primærnæring – frist for levering og betaling

11 APR

Mva-melding – frist for levering og betaling

11 APR

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 1. termin

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

15 APR

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin

18 APR

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

20 APR

Mva-melding for e- handel (VOEC) – frist for levering og betaling

30 APR

Skattemelding (selvangivelsen) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 – frist for levering

Mai 2023

5 MAI

A-melding for april – frist for levering

10 MAI

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 1. kvartal

15 MAI

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk

15 MAI

Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling

19 MAI

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

31 MAI

Frist for varslingsplikten gjennom skattemeldingen for alle foretak som inngår i et konsern med plikt til å levere land-for-land-rapport

31 MAI

Skattemelding (selvangivelsen) – frist for å søke om utsatt levering for næringsdrivende

31 MAI

Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv – frist for levering

31 MAI

Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting – frist for levering

31 MAI

Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende – frist for levering

31 MAI

Skatteoppgjøret – frist for å unngå rentetillegg på eventuell restskatt

31 MAI

Skattemelding (selvangivelsen) – frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for næringsdrivende

Juni 2023

5 JUN

A-melding for mai – frist for levering

12 JUN

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 2. termin

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

12 JUN

Mva-melding – frist for levering og betaling

15 JUN

Forskuddsskatt for deltager i selskap med deltakerfastsetting (SDF) – frist for betaling

15 JUN

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak – frist for betaling

19 JUN

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

Juli 2023

5 JUL

A-melding for juni – frist for levering

17 JUL

Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling

17 JUL

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk

18 JUL

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

20 JUL

Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling

August 2023

7 AUG

A-melding for juli – frist for levering

10 AUG

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 2. kvartal

18 AUG

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

31 AUG

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 3. termin

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

31 AUG

Mva-melding – frist for levering og betaling

September 2023

5 SEP

A-melding for august – frist for levering

15 SEP

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk

15 SEP

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak – frist for betaling

15 SEP

Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling

15 SEP

Forskuddsskatt for deltager i selskap med deltakerfastsetting (SDF) – frist for betaling

18 SEP

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

Oktober 2023

5 OKT

A-melding for september – frist for levering

10 OKT

Mva-melding – frist for levering og betaling

10 OKT

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 4. termin

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

18 OKT

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

20 OKT

Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling

November 2023

6 NOV

A-melding for oktober – frist for levering

10 NOV

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 3. kvartal

15 NOV

Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling

15 NOV

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk

20 NOV

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

Desember 2023

1 DES

Offentlig støtte – frist for rapportering om mottatt offentlig støtte

5 DES

A-melding for november – frist for levering

11 DES

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 5. termin

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

11 DES

Mva-melding – frist for levering og betaling

15 DES

Skattekort – arbeidsgiver kan bestille elektroniske skattekort

15 DES

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak – frist for betaling

15 DES

Forskuddsskatt for deltager i selskap med deltakerfastsetting (SDF) – frist for betaling

18 DES

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

31 DES

Land-for-land-rapportering – frist for å levere melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt m.v.

 

 

Kontakt oss

Bruk skjemaet nedenfor så svarer vi vanligvis innen påfølgende arbeidsdag. Dersom det haster anbefaler vi at du ringer oss på telefon +47 47 47 17 00.

10 + 11 =