Skattekalender for næringsdrivende 2020

 

Januar

06.01.2020 A-melding for desember
15.01.2020 Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling
15.01.2020 A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
18.01.2020 Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft)
20.01.2020 Livsforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2020 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2020 Underholdsbidrag – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2020 Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) – frist for levering og betaling
20.01.2020 Pass og stell av barn – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2020 Skadeforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2020 Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2020 Innskudd, utlån og renter mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2020 Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2020 Individuelle pensjonsordninger – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2020 Drosjesentraler – frist for levering av kontrollopplysninger
31.01.2020 Boligsameier – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2020 Boligselskap – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2020 Fagforeningskontingent – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2020 Tilskudd til primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger
31.01.2020 Aksjonærregisteroppgaven – frist for levering på papir
31.01.2020 Aksjonærregisteroppgaven – frist for elektronisk levering
31.01.2020 Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Februar

01.02.2020 Kjøp fra primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger
01.02.2020 Mva-meldinger – frist for å søke om årstermin
05.02.2020 A-melding for januar
10.02.2020 Skattepliktig kundeutbytte – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10.02.2020 Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
Frist for rapportering for 4. kvartal
10.02.2020 Internasjonal rapportering CRS/FATCA – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10.02.2020 Verdipapirfond – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10.02.2020 Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 6. termin
10.02.2020 Aksjesparekonto – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10.02.2020 Fondskonto – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10.02.2020 Mva-melding – frist for levering og betaling
10.02.2020 Finansprodukter – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10.02.2020 Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige
15.02.2020 Betalinger til selvstendig næringsdrivende – frist for levering av tredjepartsopplysninger
15.02.2020 Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for levering av tredjepartsopplysninger
17.02.2020 Skattemelding (selvangivelsen) – åpner for levering fra fagsystem/årsoppgjørsystem
17.02.2020 Næringsrapport skatt åpner for levering for aksjeselskap
AS kan levere Næringsrapport skatt fra 15. februar
17.02.2020 Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin
Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret.
17.02.2020 Skattemelding (selvangivelsen) for aksjeselskap gjøres tilgjengelig
Skattemelding for aksjeselskap og øvrige tilhørende skjema/meldinger for AS gjøres tilgjengelig
18.02.2020 Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)
20.02.2020 Boligselskap – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
20.02.2020 VPS – frist for rapportering av transaksjonsoppgaver

Mars

01.03.2020 Fondskonto – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2020 Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2020 Innskudd, utlån og renter mv. – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2020 Livsforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2020 Aksjesparekonto – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2020 Boligsameier – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2020 Fagforeningskontingent – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2020 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2020 Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2020 Pass og stell av barn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2020 Underholdsbidrag – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2020 Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2020 Individuelle pensjonsordninger – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2020 Skadeforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2020 Verdipapirfond – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
05.03.2020 A-melding for februar
10.03.2020 Mva-melding for små virksomheter med årstermin – frist for levering og betaling
Små virksomheter kan søke skattekontoret om å rapportere mva en gang i året.
16.03.2020 A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk
16.03.2020 Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling
16.03.2020 Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling
16.03.2020 Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
18.03.2020 Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft)
31.03.2020 Skattemelding (selvangivelsen) – tilgjengelig elektronisk for alle næringsdrivende

April

06.04.2020 A-melding for mars
14.04.2020 Mva-melding – frist for levering og betaling
14/04/2020 Mva-melding for primærnæring – frist for levering og betaling
14/04/2020Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 1. termin
15/04/2020 Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin
Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret.
18/04/2020 Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft)
20/04/2020 Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) – frist for levering og betaling
30/04/2020 Skattemelding (selvangivelsen) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 – frist for levering

Mai

05/05/2020 A-melding for april
11/05/2020 Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
Frist for rapportering for 1. kvartal
15/05/2020 Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling
15/05/2020 Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling
15/05/2020 A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
15/05/2020 Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
18/05/2020 Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)
31/05/2020 Frist for varslingsplikten gjennom skattemeldingen for alle foretak som inngår i et konsern med plikt til å levere land-for-land-rapport

Juni

02/06/2020 Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv – frist for levering
02/06/2020 Skattemelding (selvangivelsen) – frist for å søke om utsatt levering for næringsdrivende
02/06/2020 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting
02/06/2020 Næringsrapport skatt – frist for levering
Næringsdrivende med enkle skatteforhold kan bruke Næringsrapport skatt for å levere skattemeldingen.
02/06/2020 Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende – frist for levering
02/06/2020 Skattemelding (selvangivelsen) – frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter/næringsdrivende
05/06/2020 A-melding for mai
10/06/2020 Mva-melding – frist for levering og betaling
10/06/2020Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 2. termin
18/06/2020 Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft)

Juli

06/07/2020 A-melding for juni
15/07/2020 A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
15/07/2020 Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling
18/07/2020 Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft)
20/07/2020 Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling

August

05/08/2020 A-melding for juli
10/08/2020 Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
Frist for rapportering for 2. kvartal
12/08/2020 Skatteoppgjør – første pulje for næringsdrivende er klar
Dette er en foreløpig dato for ENK. Det kan bli endringer. Etterskuddspliktige (AS) vil ikke få skatteoppgjøret før i siste oppgjør som skjer medio oktober.
18/08/2020 Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)
31/08/2020 Mva-melding – frist for levering og betaling
31/08/2020 Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 3. termin

September

07/09/2020 A-melding for august
15/09/2020 A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
15/09/2020 Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling
15/09/2020 Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling
15/09/2020 Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
18/09/2020 Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft)

Oktober

05/10/2020 A-melding for september
12/10/2020 Mva-melding – frist for levering og betaling
12/10/2020 Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 4. termin
18/10/2020 Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft)
20/10/2020 Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling
21/10/2020 Skatteoppgjør – siste pulje er klar
Dette er en foreløpig dato. Det kan bli endringer.

November

05/11/2020 A-melding for oktober
10/11/2020 Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
Frist for rapportering for 3. kvartal
16/11/2020 Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling
16/11/2020 Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling
16/11/2020 A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
16/11/2020 Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
18/11/2020 Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)

Desember

07/12/2020 A-melding for november

Kontakt oss

Bruk skjemaet nedenfor så svarer vi vanligvis innen påfølgende arbeidsdag. Dersom det haster anbefaler vi at du ringer oss på telefon +47 47 47 17 00.

9 + 11 =