Våre priser

 Timepriser

1. Regnskap og lønnsarbeid
Løpende bokføring, lønnskjøring og annet «ordinært» regnskapsarbeid
Kr. 945,- eks mva pr. time

2. Rapportering og avstemming
Rapportering og periodeavslutning, regnskapsgjennomgang/møter, MVA oppgjør, terminoppgave lønn, balansedokumentasjon offentlige statistikker
Kr. 1195,- eks mva pr. time

3. Årsoppgjør: Likningspapirer og årsrapport
Teknisk utarbeidelse, vurderinger, aksjonærregisteroppgaver, oppfølging mot revisor, internkontroll v/fravalgt revisjon
Kr. 1295,- eks mva pr. time

4. Lønnsarbeid:
Annet lønnsarbeid, kontroll reisetregninger, administrativt lønnsarbeid
Kr. 1195,- eks mva pr. time

5. Andre konsulenttjenester
Stiftelse, opphør, nedleggelse, rådgivning, budsjettering, skatte-/avgiftsbistand, omorganisering, utenlandsforhold, strategiarbeid, undervisning/opplæring, bistand programvare etc
Kr. 1495,- eks mva pr. time

Medgått tid avrundes til nærmeste 15 minutter

 

MINSTEPRISER:

Etablering mv:
Etablering av kundeforhold, kontrakter og lisenser
Kr. 2500,- (Grunnlag 1495 pr.t)

Stifte AS
Kr. 5500,- (Grunnlag 1495 pr.t)

Stifte EPF
Kr. 2500,- (Grunnlag 1495 pr.t)

Søknad MVA registrering
Kr. 1500.- (Grunnlag 1495 pr.t)

Bekreftelse kapitalinnskudd AS
Kr. 1750.- (Grunnlag 1495 pr.t)

Årsoppgjør, ligningspapirer mv

Likningspapirer AS
Kr. 3400,- (Grunnlag 1495 pr.t)

Årsrapport AS (inkl. innsending BRREG)
Kr. 3900,- (Grunnlag 1495 pr.t)

Likningspapirer og deltakeroppgaver DA/ANS
Kr. 4950,- (Grunnlag 1495 pr.t)

Likningspapirer EPF
Kr. 4500,- (Grunnlag 1495 pr.t)

Personlig selvangivelse
Kr. 2500,- (Grunnlag 1495 pr.t)

Internkontroll av likningspapirer og årsrapport AS, ved fravalgt revisjon
Kr. 1500,- (Grunnlag 1495 pr.t)

Aksjonærregisteroppgave
Kr. 850,- (Grunnlag 1495 pr.t)

Tilleggsposteringer og kontroll endelig saldobalanse(årsskifte)
Kr. 945,- (Grunnlag 945 pr.t)

Kontroll av skatteoppgjør
Kr. 850,- (Grunnlag 1475 pr.t)

 

Lønn:
Lønnskjøring (1-5 ansatte)
Kr. 275,- pr. lønnsslipp

Lønnskjøring (fra 6 ansatte)
Kr. 225,- pr. lønnsslipp

A-melding lønn
Kr. 550 pr innsendelse

Inntekts og skatteopplysninger (pr. gang)
Kr. 1195,- pr oppgave

Sammenstillingsoppgave, innsending
Kr. 295,- pr. sammenstillingsoppgave

Annet:

Protokoller pr stk
Kr. 550,- (Grunnlag 1495 pr.t)

MVA oppgjør (avstemming, kontroll, innsending)
Kr. 1195,- (Grunnlag 1195pr.t)

Lovpålagt overordnet internkontroll (årlig)
Kr. 1750,- (Grunnlag 1495pr.t)

Lovpålagt årig hvitvaskingskontroll
Kr. 1750,- (Grunnlag 1495pr.t)

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift