Våre priser

Timepriser

1. Regnskap og lønnsarbeid
Løpende bokføring, lønnskjøring og annet «ordinært» regnskapsarbeid
Kr. 785,- eks mva pr. time

2. Rapportering og avstemming
Rapportering og periodeavslutning, regnskapsgjennomgang/møter, MVA oppgjør, terminoppgave lønn, balansedokumentasjon offentlige statistikker
Kr. 825,- eks mva pr. time

3. Årsoppgjør: Likningspapirer og årsrapport
Teknisk utarbeidelse, vurderinger, aksjonærregisteroppgaver, oppfølging mot revisor, internkontroll v/fravalgt revisjon
Kr. 995,- eks mva pr. time

4. Andre konsulenttjenester
Stiftelse, opphør, nedleggelse, rådgivning, budsjettering, skatte-/avgiftsbistand, omorganisering, utenlandsforhold, strategiarbeid, undervisning/opplæring, bistand programvare etc
Kr. 895 – 1300,- eks mva pr. time

Medgått tid avrundes til nærmeste 15 minutter

MINSTEPRISER:
Etablering mv:
Etablering av kundeforhold, kontrakter og lisenser
Kr. 1900,- (Grunnlag 895 pr.t)

Stifte AS
Kr. 3900,- (Grunnlag 995 pr.t)

Stifte EPF
Kr. 1800,- (Grunnlag 995 pr.t)

Søknad MVA registrering
Kr. 1400.- (Grunnlag 995 pr.t)

Årsoppgjør, ligningspapirer mv
Likningspapirer AS
Kr. 2850,- (Grunnlag 995 pr.t)

Årsrapport AS (inkl. innsending BRREG)
Kr. 3350,- (Grunnlag 995 pr.t)

Likningspapirer og deltakeroppgaver DA/ANS
Kr. 4000,- (Grunnlag 995 pr.t)

Likningspapirer EPF
Kr. 3800,- (Grunnlag 995 pr.t)

Personlig selvangivelse
Kr. 1850,- (Grunnlag 995 pr.t)

Internkontroll av likningspapirer og årsrapport AS, ved fravalgt revisjon
Kr. 1350,- (Grunnlag 995 pr.t)

Aksjonærregisteroppgave
Kr. 600,- (Grunnlag 995 pr.t)

Tilleggsposteringer og kontroll endelig saldobalanse(årsskifte)
Kr. 600,- (Grunnlag 995 pr.t)

Kontroll av skatteoppgjør
Kr. 550,- (Grunnlag 995 pr.t)

Lønn:
Lønnskjøring (pr gang)
Kr. 550,- (grunnlag 785 pr.t)

A-melding lønn (inkl. avstemming, innsending etc)
Kr. 300 (grunnlag 785 pr.t)

Inntekts og skatteopplysninger (pr. gang)
Kr. 550,- (grunnlag 825 pr.t)

Årsavstemming lønn, sammenstillingsoppgave, innsending
Kr. 1350,- (grunnlag 825 pr.t)

Annet:
Protokoller pr stk
Kr. 400,- (Grunnlag 995 pr.t)

MVA oppgjør (avstemming, kontroll, innsending)
Kr. 600,- (Grunnlag 825 pr.t)

Lovpålagt overordnet internkontroll (årlig)
Kr. 1350,- (Grunnlag 995 pr.t)

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift