Narf Logo
 • Vi kan mer enn bokføring og gammeldags regnskapsføring

  Å føre regnskap er å holde orden på tall fra i går, men vi liker også å jobbe med morgendagens tall. Derfor deltar vi gjerne når bedrifter planlegger og diskuterer budsjetter, priser, bedriftsrutiner og bemanning. Våre medarbeidere har lang erfaring fra ulike bransjer og stor innsikt i hvordan selskaper driver en sunn og fornuftig forretning.

 • Smarte økonomisystemer forenkler hverdagen

  Alle våre kunder får tilgang til webbaserte systemer som forenkler økonomistyringen og fjerner dobbeltarbeid. Vi hjelper kunden med å etablere trygge og enkle arbeidsmetoder, vi rydder opp i papirmølla og fjerner tidkrevende rutiner.

 • God blanding av eldre og yngre medarbeidere

  Regnskapsbransjen blir stadig pålagt nye og strengere autorisasjons- og driftskrav fra myndighetene, og våre unge medarbeidere omstiller seg lett. Ungdommen nøler ikke når nye web-løsninger tas i bruk. Snittalderen blant våre medarbeidere er under 40 år. Samtidig har vi "voksne" medarbeidere med erfaring fra forrige århundre.

 • Hvorfor velge Bedøk AS?

  Du får alle regnskaps- og rådgivningstjenester på ett sted. Du får personlig og kompetent oppfølging. Du får full oversikt over regnskapet i vårt websystem. Du får trygg lagring av regnskapsdokumentene i vårt digitale lager.

Tjenester

Bedøk AS er totalleverandør av regnskapstjenester og økonomisk rådgivning. Vi leverer i tillegg en rekke andre tjenester knyttet til budsjett- og bedriftsstyring. Våre medarbeidere er faglig skolerte og oppdaterte på lover, regler og forskrifter for regnskapsføring og økonomistyring. Fem av oss er autoriserte regnskapsførere og sørger for at alle hos oss følge Finanstilsynets strengeste kvalitetskrav for yrket. Bedøk bruker det web-baserte systemet 24sevenoffice.no og alle våre kunder kan få tilgang til regnskapet på web.
 

Regnskapsføring
Vi er totalleverandør av alle typer regnskap for små og mellomstore bedrifter. Kundene våre får en fast kontaktperson i byrået og mulighet for tilgang til regnskapet i vårt web-baserte regnskapssystem. Vi tar også hånd om lagring av bilag og andre dokumenter for de som ønsker det.

Økonomisk rådgivning
Vi er en aktiv sparringspartner for våre kunder når det gjelder økonomistyring, budsjettering og spørsmål knyttet til selskapsdrift, vekst og lønnsomhet.

Fakturering
Gode rutiner på fakturering er gull verdt for enhver bedrift. Vi hjelper med etablering av rutinene, men kan også ta oss av ordreregistreringer, fakturautsendelser, oppfølging, purring og eventuell oversendelse til inkasso.

Betaling
Vi kan utføre betalinger på vegne av kunde, og har også god erfaring med arbeidsdeling rundt betalingsgodkjenning via 24sevenoffice.

Lønnskjøring
Vi utfører alle tjenester knyttet til lønnskjøring, som arbeidsgiveravgift, lønnsutbetaling og lønns- og skattetrekksoppgaver. Vi hjelper også med oppfølging mot NAV.

Stiftelse og etablering
Vi bistår med etablering av selskaper, hjelper kunden å velge riktig selskapstype og utarbeider stiftelsespapirer og andre formalia som må gjennomføres for å starte en bedrift.

Årsoppgjør
Vi utfører årsregnskap, selvangivelse, næringsoppgave og andre likningspapirer som viser bedriftens resultater og beskatning.

MVA representant
Vi utfører arbeid som momsrepresentant for utenlandske selskap i Norge.

Utenlandsk arbeidskraft
Vi tar hånd om registrering, lønnskjøring og skatt- og avgiftsreguleringer knyttet til utenlandske arbeidstakere.

Kontor- og administrasjonstjenester
Vi kan utføre en rekke ulike kontor- og administrasjonstjenester for kundene etter nærmere avtale.