Narf Logo
Kommende datoer

September 2017
05.09 - A-melding for september
15.09 - Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk - frist for levering og betaling

Oktober 2017
05.10 - A-melding for oktober
10.10 - Merverdiavgiftsoppgaven - frist for levering og betaling

November 2017
05.11 - A-melding for november
15.11 - Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk - frist for levering og betaling

Desember 2017
05.12 - A-melding for desember
10.12 - Merverdiavgiftsoppgaven - frist for levering og betaling